Απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών: Άμεση εκτελεστότητα και αποδεικτική ισχύς

Την άμεση εκτελεστότητα και την πλήρη ισχύ της ως αποδεικτικού μέσου προβλέπει ο περί Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022 , ο οποίος τροποποίησε τον Κανονισμό 15 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού (Εκτέλεση αποφάσεων Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών).

Η νέα  διάταξη του Κανονισμού 15 έχει ως ακολούθως:

  1. (1) Ένταλμα εκτέλεσης απόφασης του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών εκδίδεται από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και διαβιβάζεται προς εκτέλεση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο η εκτέλεση θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στη Διαταγή 40 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Η παρουσίαση, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, πιστού αντιγράφου απόφασης του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, συνιστά επαρκή απόδειξη του εγγράφου στο οποίο αφορά και των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό.

(3) Η απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ή πιστό αντίγραφο αυτής πιστοποιημένο από τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου, είναι άμεσα εκτελεστή.

Ο Κανονισμός εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 18 Μαΐου, 2022 και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλαδή στις 20.5.2022.

Για οποιοδήποτε θέμα εργατικού δικαίου επικοινωνήστε με την DP LAW στο τηλ. +35722272360 και στο email : info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info