Επιτυχής παρέμβαση για επίτευξη συμφωνίας δανειοληπτών με πιστωτικό ίδρυμα

Mε παρέμβαση του δικηγορικού μας γραφείου επιτεύχθηκε συμβιβαστική λύση ανάμεσα σε πιστωτικό ίδρυμα/εταιρεία διαχείρισης πιστωτικων διευκολύνσεων και τους εντολείς μας δανειολήπτες.

Οι παραπάνω δανειολήπτες απευθύνθηκαν στο γραφείο μας για την νομική εξέταση των όρων των τραπεζικών συμβάσεων (δανείου και υποθήκης) που είχαν υπογράψει και διαπιστώθηκε σωρεία καταχρηστικών ρητρών και αθέμιτων και αντισυμβατικών πρακτικών από μέρους του πιστωτικού ιδρύματος.

Μεταξύ άλλων διαπιστώσαμε την επενέργεια δυσμενών όρων, όπως ο υπολογισμός του τόκου στη βάση εμπορικού έτους που αποτελείται από 360 ημέρες, o καθορισμός και η μονομερής μεταβολή του επιτοκίου, η πρόωρη εξόφληση και το δικαίωμα επίσχεσης του πιστωτή, καθώς και η δυνατότητα της πιστώτριας ένωσης των λογαριασμών των δανειοληπτών.

Με πολυσέλιδη επιστολή/πόρισμα εκθέσαμε όλα τα ευρήματα και ζητήσαμε την διαπραγμάτευση με την πιστώτρια προκειμένου να εξευρεθεί λύση με σκοπό είτε την αναδιάρθρωση των πιστωτικών διευκολύνσεων είτε την ολική αποπληρωμή του χρέους με ταυτόχρονη διαγραφή μέρους αυτού, διασφαλίζοντας την αποτροπή οποιασδήποτε ενέργειας εκποίησης της ενυπόθηκης περιουσίας.

Κατόπιν επίμονων αλλά και παραγωγικών συζητήσεων, και μετά από σχετική εντολή των πελατών μας, καταφέραμε τη δεύτερη λύση με διαγραφή μέρους του υπολοίπου του δανείου, πετυχαίνοντας υπό τις περιστάσεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους εντολείς μας.

Για οποιοδήποτε θέμα δανείων/ εγγυήσεων/ υποθηκών επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 /email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Εκτίμηση αξίας ακινήτου και μεταβιβαστικά τέλη: Προσφυγή κατά της απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Όπως είναι γνωστό για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται στις περιπτώσεις που ρητώς καθορίζονται, τα μεταβιβαστικά

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info