Μηδενική η αύξηση στα ενοίκια μέχρι τον Απρίλιο του 2023

Μηδενική αποφασίστηκε να είναι η αύξηση των ενοικίων για την επόμενη διετία, δηλαδή από τις 22 Απριλίου 2021 μέχρι και τις 21 Απριλίου 2023 για ακίνητα τα οποία υπάγονται στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο.

Ο νόμος αφορα ακίνητα υπό ή προς ενοικίαση για κατοικία ή κατάστημα που βρίσκονται μέσα στα όρια ελεγχόμενης περιοχής και συμπληρώθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999 και ο ενοικιαστής έχει καταστεί θέσμιος δλδ κατά την λήξη ή τον τερματισμό της πρώτης σύμβασης ενοικίασης, εξακολουθεί να κατέχει το ακίνητον.

Ειδικότερα , σύμφωνα με το Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Απριλίου 2020:

“Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 8 των περί Ενοικιοστασίου Νόµων του 1983 µέχρι 2020, μετά από σύσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθορίζει, για τους σκοπούς του προαναφερόμενου άρθρου, το ποσοστό του 0 τοις εκατόν, ως το ανώτατο όριο αυξήσεως ενοικίων για τη διετία που αρχίζει από τις 22 Απριλίου 2021 μέχρι και τις 21 Απριλίου 2023“.

Για οποιοδήποτε θέμα ενοικιάσεων ακινήτων, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info