Ποινικός Κώδικας: Τροποποιήσεις στα Σεξουαλικά Αδικήματα

H δικηγορική εταιρεία Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ παρουσιάζει τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με τα σεξουαλικά αδικήματα που ισχύουν από 13.11.2020. Συγκεκριμένα, ο Νόμος 150(Ι) του 2020, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13.11.2020, τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα και ειδικότερα :

  • Άρθρο 144 -Βιασμός:

«Όποιος έρχεται σε παράνομη συνουσία διά κολπικής, πρωκτικής ή στοματικής διείσδυσης του πέους στο σώμα άλλου προσώπου, χωρίς τη συναίνεσή του ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος κακουργήματος που καλείται βιασμός και υπόκειται στην ποινή φυλάκισης διά βίου.».

Η προηγούμενη διατύπωση είχε ως εξής:

« Όποιος έρχεται σε παράνομη συνουσία με γυναίκα, χωρίς τη συναίνεση της παθούσας ή με τη συναίνεση της εφόσον η συναίνεση για αυτό δόθηκε υπό το κράτος βίας ή φόβου σωματικής βλάβης ή προκειμένου για παντρεμένη γυναίκα, με την πλαστοπροσωπία του συζύγου της, είναι ένοχος κακουργήματος το οποίο καλείται βιασμός».

  • Το άρθρο 145 του βασικού νόμου (Ποινή Βιασμού) διαγράφεται.

Το εν λόγω άρθρο είχε ως εξής: « Όποιος διενεργεί το ποινικό αδίκημα του βιασμού, υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου».

  • Μετά το άρθρο 146 του Ποινικού Κώδικα προστίθενται τα ακόλουθα νέα άρθρα:

146Α -Σεξουαλική κακοποίηση διά διείσδυσης.

Όποιος προβαίνει σε οποιαδήποτε κολπική, πρωκτική ή στοματική διείσδυση σεξουαλικής φύσεως στο σώμα άλλου προσώπου με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή αντικείμενο, χωρίς τη συναίνεσή του ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

146Β -Απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης διά διείσδυσης.

Όποιος αποπειράται σεξουαλική κακοποίηση διά διείσδυσης είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

146Γ -Εξαναγκασμός σε διάπραξη βιασμού.

Όποιος εξαναγκάζει άλλον με τη χρήση βίας, απειλής ή φόβου σε διάπραξη βιασμού εναντίον τρίτου προσώπου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

146Δ -Εξαναγκασμός σε σεξουαλική κακοποίηση διά διείσδυσης.

Όποιος εξαναγκάζει άλλον με τη χρήση βίας, απειλής ή φόβου σε διάπραξη σεξουαλικής κακοποίησης διά διείσδυσης εναντίον τρίτου προσώπου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

146Ε -Εξαναγκασμός σε διάπραξη συνουσίας ή άλλων πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα.

Όποιος εξαναγκάζει άλλον με τη χρήση βίας, απειλής ή φόβου σε διάπραξη συνουσίας ή άλλων πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Διάταγμα έξωσης για σκοπούς ιδιοκατοίκησης

Της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Μια ενοικίαση εφόσον θεωρηθεί «θέσμια» προστατεύει τον ενοικιαστή από πιθανές διεκδικήσεις του ιδιοκτήτη εκ των δικαιωμάτων

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.