Διατροφη παιδιων μετα το χωρισμο των γονεων: Εκδοση & παρακοη διαταγματος

της Σταύρης Κοσιάρη, ασκ.δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Οι γονείς βάσει νόμου, έχουν από κοινού υποχρέωση να συνεισφέρουν στις βιοτικές ανάγκες κάθε ανήλικου τέκνου τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαστήριο δύναται να δώσει και στο ενήλικο τέκνο δικαίωμα διατροφής. Διάταγμα διατροφής δύναται να εκδοθεί και πριν την οριστική λύση του γάμου, ενώ είναι αδιάφορο για το Νόμο κατά πόσο ο γονιός διατηρεί επαφή με το παιδί του ή έχει ουσιαστική επικοινωνία μαζί του.

Κατά την εκδίκαση μιας αίτησης διατάγματος διατροφής ανήλικου ή ενήλικου τέκνου το Δικαστήριο για την έκδοση του ή τον καθορισμό του ποσού λαμβάνει υπόψη του διάφορους παράγοντες, τα όρια των οποίων χαράσσονται από τις ανάγκες των παιδιών και τις δυνατότητες του γονέα.

Συγκεκριμένα, στο ποσό συνεκτιμώνται έξοδα όπως ανάγκες ένδυσης, υπόδησης, μεταφορικά, ιδιαίτερα μαθήματα ενώ είναι δυνατό να υπολογιστεί και μερίδιο για τα έξοδα του νοικοκυριού για το λογαριασμό νερού, ρεύματος και τηλεφώνου κλπ. Επιπλέον μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετη αντίστοιχη καταβολή και από τον 13ο μισθό που λαμβάνει ο γονέας.

Το δικαστήριο δύναται να υποχρεώσει τον γονέα σε καταβολή διατροφής και μετά την ενηλικίωση του παιδιού. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη αν το παιδί μπορεί να εργαστεί, αν σπουδάζει ή εκπληρώνει την στρατιωτική του θητεία, αν έχει οποιουδήποτε είδους αναπηρία ή ανικανότητα κλπ.

Παραβίαση διατάγματος διατροφής φέρνει τον υπόχρεο αντιμέτωπο μέχρι και με ποινή φυλάκισης. Μάλιστα η διαδικασία είναι αρκετά απλοποιημένη και λιγότερο χρονοβόρα από τις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες.

Ειδικότερα, ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπος του μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο, το οποίο εντός περίπου 15 ημερών εκδίδει προς τον υπόχρεο κλήση για εμφάνιση ενώπιον του.

Στη συνέχεια το Δικαστήριο έχει την δυνατότητα  να εκδώσει ένταλμα σύλληψης, το οποίο λαμβάνει η αστυνομία η οποία ειδοποιεί τον γονέα ότι αν δεν προχωρήσει άμεσα στην καταβολή της διατροφής θα συλληφθεί.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, λόγω της σοβαρότητας των συνεπειών της μη καταβολής της διατροφής και τη σοβαρότητα της ποινής που απειλείται, είναι ορθότερο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία καταβολής της, ο υπόχρεος να επιδιώξει τροποποίηση του ποσού της.

Η τροποποίηση αυτή επιτυγχάνεται μετά από αίτηση προς το δικαστήριο και έχει πιθανότητες επιτυχίας αν αποδειχθεί το εύλογο της αδυναμίας ή τυχόν μείωση των οικονομικών δυνατοτήτων του γονέα.

*Το παρόν άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για οποιοδήποτε θέμα καταβολής διατροφής, διαζυγίου, συμμετοχής σε αποκτήματα και γενικά κάθε ζήτημα οικογενειακού δικαίου, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 ή στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info