Η Νεα Νομοθεσια για τα Εμπορικα Σηματα

Εκτεταμένες αλλαγές στο βασικό Νόμο περί Εμπορικών Σημάτων επιφέρει ο Τροποποιητικός Νόμος 63 (Ι) του 2020 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12 Ιουνίου 2020. Ο νέος Νόμος μαζί με το βασικό νόμο εφαρμόζεται στα σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία έχουν εγγραφεί ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως ατομικά σήματα, σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης ή συλλογικά σήματα ή τα οποία έχουν εγγραφεί ή ως προς τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ ή τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης η οποία παράγει αποτελέσματα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Στο νέο νόμο καθορίζεται μεταξύ άλλων και η διαδικασία εγγραφής σήματος, το αντικείμενο του δικαιώματος, το περιεχόμενο και η έκταση προστασίας και η δυνατότητα μεταβίβασης και παραχώρησης άδειας χρήσης.

Ο νέος νόμος είναι διαθέσιμος εδώ

*Για κατοχύρωση/εγγραφή κυπριακού/κοινοτικού/διεθνούς εμπορικού σήματος και οποιοδήποτε θέμα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δικαίωμα του κατηγορούμενου πρόσβασης σε έγγραφα και μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε ιδιωτική ποινική διαδικασία

Mε την προσθήκη νέου άρθρου 7Α στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο προβλέπεται δικαίωμα του κατηγορουμένου σε πρόσβαση στα έγγραφα και/ή το μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε

Σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης και αγοραπωλησίας ακινήτων από δικηγόρους: Νέα ρύθμιση με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με απόφαση της Βουλής στις 2 Απριλίου 2021 , εγκρίθηκε η τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.