Αναστολη πληρωμων δανειων: Αιτησεις μεχρι 26 Ιουνιου 2020

Ο περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020 καθώς και το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών τέθηκαν σε ισχύ στις 30 Μαρτίου 2020.
❑ Κύριες πρόνοιες:
▪ Αναστολή πληρωμών δανείων προς τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων μεταξύ 30/3/2020 – 31/12/2020 για νομικά και φυσικά πρόσωπα με καθυστερήσεις λιγότερες των 30 ημερών στις 29 Φεβρουαρίου 2020, μετά από αίτημα του χρεώστη
• Στους δυνητικούς χρεώστες περιλαμβάνονται:
– Άτομα με καθυστερήσεις >30 ημερών στις 29 Φεβρουαρίου 2020 οι οποίοι προχώρησαν σε εξόφληση μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020
– Άτομα με καθυστερήσεις >30 ημερών σε μικρά ποσά (€100 και €500 για λιανικά και επιχειρηματικά δάνεια αντίστοιχα)
▪ Η αναστολή πληρωμής ισχύει για την καταβολή κεφαλαίου και τόκου δανείων. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται και οι πληρωμές δανείων επαναρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με νέο
χρονοδιάγραμμα.
▪ Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου ανακοίνωσε στις 3 Απριλίου 2020 ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα προχωρήσουν σε ανατοκισμό των τόκων που θα ανασταλούν κατά την 9-μηνη περίοδο αναστολής.
❑ Χρονοδιάγραμμα
▪ Η διορία για αιτήσεις καθώς και ολοκλήρωση εξέτασης αιτήσεων είναι η 26η και 30η Ιουνίου 2020 αντίστοιχα. Οι εγκρίσεις αιτήσεων έχουν αναδρομική ισχύ από 30 Μαρτίου 2020.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Ο νέος Νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία

Ο νέος Νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας το

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.