Αναστολη πληρωμων δανειων: Αιτησεις μεχρι 26 Ιουνιου 2020

Ο περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020 καθώς και το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών τέθηκαν σε ισχύ στις 30 Μαρτίου 2020.
❑ Κύριες πρόνοιες:
▪ Αναστολή πληρωμών δανείων προς τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων μεταξύ 30/3/2020 – 31/12/2020 για νομικά και φυσικά πρόσωπα με καθυστερήσεις λιγότερες των 30 ημερών στις 29 Φεβρουαρίου 2020, μετά από αίτημα του χρεώστη
• Στους δυνητικούς χρεώστες περιλαμβάνονται:
– Άτομα με καθυστερήσεις >30 ημερών στις 29 Φεβρουαρίου 2020 οι οποίοι προχώρησαν σε εξόφληση μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020
– Άτομα με καθυστερήσεις >30 ημερών σε μικρά ποσά (€100 και €500 για λιανικά και επιχειρηματικά δάνεια αντίστοιχα)
▪ Η αναστολή πληρωμής ισχύει για την καταβολή κεφαλαίου και τόκου δανείων. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται και οι πληρωμές δανείων επαναρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με νέο
χρονοδιάγραμμα.
▪ Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου ανακοίνωσε στις 3 Απριλίου 2020 ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα προχωρήσουν σε ανατοκισμό των τόκων που θα ανασταλούν κατά την 9-μηνη περίοδο αναστολής.
❑ Χρονοδιάγραμμα
▪ Η διορία για αιτήσεις καθώς και ολοκλήρωση εξέτασης αιτήσεων είναι η 26η και 30η Ιουνίου 2020 αντίστοιχα. Οι εγκρίσεις αιτήσεων έχουν αναδρομική ισχύ από 30 Μαρτίου 2020.

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info