ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Με ανακοίνωσή του, ημερομηνίας 15.5.2020, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου γνωστοποίησε την παράταση της περιόδου αναστολής διαδικασιών εκποίησης έως τις 31 Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου αποφάσισε την επέκταση της περιόδου αναστολής των διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων έως τις 31 Αυγούστου 2020. Υπενθυμίζεται, ότι με αντίστοιχη απόφαση οι τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου προχώρησαν σε τρίμηνη αναστολή των εκποιήσεων για την περίοδο 18 Μαρτίου 2020 έως 18 Ιουνίου 2020. Η απόφαση λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στην οικονομία και τις επιπτώσεις που η πανδημία προκάλεσε στην κυπριακή αγορά και σε συνέχεια σειράς άλλων μέτρων στήριξης και ανακούφισης που οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει (όπως για παράδειγμα η άμεση οικονομική και υλική στήριξη των τομέων της Υγείας και της Παιδείας, αλλά και η εφαρμογή έκτακτων μέτρων εξυπηρέτησης και στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών). Οι τράπεζες του τόπου επαναβεβαιώνουν τόσο τη βούληση όσο και την αποφασιστικότητά τους να στηρίξουν την πληγείσα -από την πανδημία- κυπριακή οικονομία, με κάθε διαθέσιμο μέσο στα πλαίσια του νομικού, κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιούνται”.

*Για οποιοδήποτε ζήτημα πιστωτικών διευκολύνσεων, δανειακών συμβάσεων, υπερχρεώσεων, καταχρηστικών όρων και διαδικασιών εκποίησης, επικοιωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info