ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΑΝΕΙΩΝ: ΝΕΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου

To Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε στις 7 Μαϊου 2020 Νέο Διάταγμα στο πλαίσιο του Νόμου του 2020 περί λήψης έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές , το οποίο αφορά στην αναστολή των δόσεων των δανείων.

Ουσιαστικά το νέο διάταγμα λειτουργεί συμπληρωματικά στο αρχικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 30 Απριλίου 2020 και περιλαμβάνει κάποιες σημαντικές προσθήκες και διευκρινίσεις.

Μεταξύ άλλων προνοείται ότι στα δάνεια για τα οποία μπορεί να εφαρμοσθεί το μέτρο της αναστολής δόσεων και τόκων συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που συνομολογήθηκαν στην Κύπρο αλλά διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.

Περαιτέρω παρέχεται διευκρίνιση ως προς το ποια δάνεια μπορούν να τύχουν της ευνοϊκής ρύθμισης της αναστολής. Ειδικότερα προβλέπεται ότι δικαιούχοι που κατά την 29.2.2020 είχαν πέρα των 30 ημερών σε καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης τους αλλά έχουν ακολούθως και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού διατάγματος διευθετήσει τις δόσεις τους με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 30η Μαρτίου, δύνανται να αιτούνται αναστολή των υποχρεώσεων καταβολής της δόσης και των τόκων.

Επίσης με το νέο διάταγμα τάσσεται προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης που είναι η 26η Ιουνίου 2020, καθώς επίσης και προθεσμία απόφασης από το χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα που είναι η 30η Ιουνίου 2020.

Σημαντική είναι η διευκρίνιση που προστέθηκε στο νέο διάταγμα της 7ης Μαϊου 2020, για την απαίτηση καταβολής των δόσεων και των τόκων που είχαν ανασταλεί , μετά τη λήξη του διατάγματος. Πλέον προνοείται ότι η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο χρειάζεται για να αποπληρωθεί τελικώς το κεφάλαιο και οι τόκοι ούτως ώστε να μην διαφοροποιηθούν οι δόσεις μετά την 01.01.2021 αλλά να συνεχίζει το δάνειο να εξυπηρετείται σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής.

Με την παραπάνω νέα διατύπωση αποσαφηνίζεται η σχετική διάταξη, καθώς υπό το προηγούμενο (βασικό ) διάταγμα αφηνόταν στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών να ζητήσουν από τους δανειολήπτες ακανόνιστα ακόμα και το σύνολο του ποσού (κεφαλαίου και τόκων) που ανεστάλη μέχρι 31.12.2020, κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό και ουσιαστικά θα αναιρούσε το σκοπό της αναστολής.

Το προβληματικό αυτό σημείο , όπως και άλλα, είχαμε αναδείξει με σχετικό μας άρθρο στην ιστοσελίδα της Δικηγορικής μας Εταιρείας dplawcyprus.com , υπό τον τίτλο «Αναστολη δοσεων δανειων: οι παγιδες της ρυθμισης για τους δανειοληπτες», όπου είχαμε επισημάνει χαρακτηριστικά: «Οι τράπεζες θα μπορούν να έχουν απαίτηση να τους καταβληθούν όλοι οι τόκοι και το κεφάλαιο που δεν εισέπραξαν κατά τη διάρκεια της αναστολής αξιοποιώντας την αδιευκρίνιστη φράση του διατάγματος «δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά». Ποιος θα καθορίσει πόσο χρόνο καλύπτει η λέξη «άμεσα»; Δηλαδή θα μπορεί μια τράπεζα να περιμένει για παράδειγμα ένα μήνα μετά τη λήξη του διατάγματος, ώστε να θεωρηθεί ότι δεν απαιτεί όλο αυτό το μαζεμένο ποσό κεφαλαίων και τόκων άμεσα, και να το αξιώσει μετά από ένα μήνα, όταν το «άμεσο» χρονικό διάστημα θα έχει παρέλθει, κατά τη γνώμη της; Η όλη διατύπωση μόνον προβληματική μπορεί να χαρακτηρισθεί εις βάρος των δανειοληπτών…Κι εδώ παρότι γίνεται μνεία σε «επιμήκυνση» του χρόνου αποπληρωμής του δανείου και αυτό είναι θετικό, ωστοσο η όλη διατύπωση είναι ασαφής και αόριστη αφήνοντας στις τράπεζες περιθώριο να απαιτήσουν συγκεντρωμένα τα υπό αναστολή ποσά…»

Δείτε το Διάταγμα της 7ης Μαϊου 2020 εδώ

Δείτε το βασικό διάταγμα της 30ης  Μαρτίου 2020 εδώ

Δείτε το άρθρο «Αναστολη δοσεων δανειων: οι παγιδες της ρυθμισης για τους δανειοληπτες», ημερ.31.3.2020

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info