ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2020

Ο περί Εταιρειών Νόμος 43(Ι) του 2020, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30.4.2020, τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμο (βασικός νόμος).

Ειδικότερα: Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου (ερμηνεία) τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Υπουργός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας∙»

Περαιτέρω τροποποιείται το άρθρο 391 του βασικού νόμου (επιβολή τέλους) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):

«(5)(α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής, από τις εγγεγραμμένες εταιρείες, του ετήσιου τέλους για το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 387, σε περίπτωση συνέχισης της πανδημίας COVID-19 και των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων που αυτή επιφέρει, ο Υπουργός δύναται με Διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να παρατείνει την προθεσμία καταβολής του ετήσιου τέλους για το έτος 2020 πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.»

*Tο Γραφείο μας ειναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή συμβουλή σχετικά με κάθε θέμα Εταιρικού Δικαίου. Επικοινωνία: τηλ. +357 22272360 / email: info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Ο νέος Νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία

Ο νέος Νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας το

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.