ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2020

Ο περί Εταιρειών Νόμος 43(Ι) του 2020, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30.4.2020, τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμο (βασικός νόμος).

Ειδικότερα: Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου (ερμηνεία) τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Υπουργός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας∙»

Περαιτέρω τροποποιείται το άρθρο 391 του βασικού νόμου (επιβολή τέλους) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):

«(5)(α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής, από τις εγγεγραμμένες εταιρείες, του ετήσιου τέλους για το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 387, σε περίπτωση συνέχισης της πανδημίας COVID-19 και των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων που αυτή επιφέρει, ο Υπουργός δύναται με Διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να παρατείνει την προθεσμία καταβολής του ετήσιου τέλους για το έτος 2020 πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.»

*Tο Γραφείο μας ειναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή συμβουλή σχετικά με κάθε θέμα Εταιρικού Δικαίου. Επικοινωνία: τηλ. +357 22272360 / email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info