ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 4 ΜΑΪΟΥ 2020: ΤΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε νέο Διάταγμα στις 30.4.2020 με τους ακόλουθους Κανονισμούς με ισχύ από 4η Μαΐου 2020 και ώρα 06.00 π.μ., εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους Κανονισμούς:

 • Απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους που ακολουθούν και αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτούς:

(α) Πάρκα, (β) παιδότοπους, (γ) κλειστούς και ανοιχτούς χώρους αθλήσεως, και (δ) δημόσιους χώρους συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί χώροι, παραλίες, μαρίνες, δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η πρόσβαση σε πεζόδρομους και πεζόδρομους εντός πάρκων μόνο για σκοπούς ατομικής άθλησης.

 • Απαγορεύονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών αγώνων.
 • Επιτρέπεται η ατομική προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, εκτός των ωρών που θα τελούνται θρησκευτικές τελετές (π.χ. Θεία Λειτουργία) και νοουμένου ότι, εντός του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν παρευρίσκονται πέραν των 10 ατόμων.
 • Απαγορεύονται οι αχρείαστες μετακινήσεις, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων: (α) Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας, με τη χρήση του εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, Έντυπο Α, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι, (β) αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών λιανικού εμπορίου από και προς επιχειρήσεις/ υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί, (γ) επίσκεψη σε ιατρό ή για αιμοδοσία ή μετάβαση σε φαρμακείο, (δ) μετάβαση σε τράπεζα, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή εφικτή η ηλεκτρονική συναλλαγή, (ε) διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συγγενικά πρόσωπα και/ή συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή σε ομάδες που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα), (στ) συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων, (ζ) μετακίνηση για ατομική άθληση (περπάτημα, κολύμπι, ποδηλασία, αντισφαίριση, γκολφ, κλπ) ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, (η) μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων.

Οι επιτρεπόμενες ως ανωτέρω κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: (i) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 10.00 μ.μ., μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, Έντυπο Α, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στο παρόν και το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες: Νοείται ότι, τα έντυπα βεβαίωσης κυκλοφορίας εργαζομένων τα οποία έχουν εκδοθεί με προγενέστερη του παρόντος Διατάγματος ημερομηνία, εξακολουθούν να ισχύουν. (iii) Η χρήση της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εντύπου Β, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ στο παρόν, περιορίζεται σε τρεις φορές την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στον αριθμό 8998. Έγγραφη δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Εντύπου Β, χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών, (iv) Eξαιρείται από τον πιο πάνω περιορισμό η μετακίνηση για μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό και/ή κτηνίατρο ή για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού ή μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο ή μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρία ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις ή διακίνηση ατόμων με αναπηρία, ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού και ατόμων που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, για τις τέσσερεις τελευταίες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαίο, συμπεριλαμβάνεται και ο συνοδός τους, (v) Όλα τα πρόσωπα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται ως ανωτέρω, οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, (vi) Ο αριθμός προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, κατά τη διάρκεια μετακινήσεων με ταξί, ιδιωτικά ή/και άλλα οχήματα που δεν αφορούν δημόσιες συγκοινωνίες, δεν θα υπερβαίνει τα τρία, εξαιρουμένων ανήλικων τέκνων που συνοδεύονται από τους γονείς τους. (vii) Στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αδυνατεί να οδηγεί, επιτρέπεται σε σύζυγο ή συγγενή πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλο πρόσωπο, να το μεταφέρει κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του συγκεκριμένου προσώπου.

 • Απαγορεύεται η παρουσία οποιωνδήποτε προσώπων σε οικία πέραν των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων προσώπων: Νοείται ότι, επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών πέραν των διαμενόντων, στην εν λόγω οικία, καθώς και επίσκεψη σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
 • Πρόσωπα τα οποία προσεγγίζουν χώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, υποχρεούνται όπως τηρούν απόσταση δύο μέτρων από άλλα πρόσωπα.
 • Επιτρέπεται σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ή που διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων/γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή.
 • Επιτρέπεται η ατομική άθληση σε ανοικτούς χώρους (περπάτημα, κολύμβηση, ποδηλασία, αντισφαίριση, γκολφ, κλπ), νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων των γονέων που αθλούνται.
 • Επιτρέπεται η μετάβαση προσώπων σε άλλη Επαρχία, πέραν αυτής που μόνιμα διαμένουν (πρώτη κατοικία), για σκοπούς κολύμβησης στη θάλασσα (ατομική άθληση), νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα στο όχημα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων που συνοδεύονται από τους γονείς τους:

Νοείται ότι, η εν λόγω μετάβαση θα είναι για εύλογο χρονικό διάστημα και τα πρόσωπα αυτά πρέπει να επιστρέψουν την ίδια μέρα στη μόνιμη (πρώτη) κατοικία τους, το αργότερο μέχρι τις 10 μ.μ., οπότε και ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας: Νοείται περαιτέρω ότι, οι μόνιμα διαμένοντες κάτοικοι (πρώτη κατοικία) σε Επαρχίες εις τις οποίες έχουν πρόσβαση για κολύμπι στη θάλασσα, δεν δύνανται να μεταβούν σε άλλη Επαρχία για σκοπούς κολύμβησης:

Νοείται επίσης ότι, απαγορεύεται η παραμονή και/ή ξεκούραση στο χώρο της παραλίας, πριν και μετά την κολύμβηση, πλην για σκοπούς πρόσβασης στη θάλασσα.

 • Επιτρέπεται η μετακίνηση πολιτών από μια επαρχία σε άλλη για σκοπούς φροντίδας ατόμων που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες ή/και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας, κοκ), με την προσκόμιση βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τα εν λόγω άτομα.
 • Επιτρέπονται από τη 18η Μαΐου 2020 και ώρα 06.00 π.μ. οι προπονήσεις σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις για ομαδικά αθλήματα χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων/ γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών.
 • Σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια επιτρέπονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία και οι εισαγωγές για ασθενείς, με βάση τις οροφές που θα τεθούν και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Υγείας και επίσης επιτρέπεται η λειτουργία οδοντιατρικών κέντρων και οδοντιατρείων.
 • Σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε ασθενείς.
 • Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων:

(α) Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα με εξαίρεση όσων οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές έχουν συνάψει ή/και θα συνάψουν σχετικές συμφωνίες για: (i) Προσωρινή φιλοξενία προσώπων τα οποία θα παραμείνουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης, (ii) προσωρινή φιλοξενία ξένων περιηγητών, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους, (iii) διπλωματικές αποστολές Κρατών ή/και διεθνών Οργανισμών με τα οποία /με τους οποίους η Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις για προσωρινή φιλοξενία ξένων υπηκόων, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους, (iv) φιλοξενία αιτητών ασύλου/ ατόμων που ζητούν καθεστώς διεθνούς προστασίας ή άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, (v) προσωρινή φιλοξενία επαγγελματιών υγείας και άλλου προσωπικού, το οποίο εργάζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για σκοπούς αντιμετώπισης του Κορωνοϊού.

(β) εμπορικά κέντρα (malls) και πολυκαταστήματα,

(γ) καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες που αφορούν κατ’ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο,

(δ) κέντρα διασκέδασης,

(ε) κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων,

(στ) βιβλιοθήκες,

(ζ) μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι,

(η) πρακτορεία τυχερών παιγνίων και καζίνο,

(θ) αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία,

(ι) θεματικά πάρκα (λούνα παρκ κλπ),

(κ) κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής-μασάζ, και

(λ) πάροχοι υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους ή αυτοεξυπηρετούμενους (third party ground handlers or self-handlers), ως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 65 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων 2019 έως 2020, εξαιρουμένων αυτών που εξυπηρετούν τις πτήσεις που επιτρέπονται, δυνάμει των περί Πολιτικής Αεροπορίας Διαταγμάτων:

Νοείται ότι, αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που βρίσκονται εντός κλειστών εμπορικών κέντρων (malls) και πολυκαταστημάτων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου τροφίμων (π.χ. υπεραγορές):

Nοείται περαιτέρω ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί, πρέπει να τηρούν μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Νοείται επίσης ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, είτε αυτές οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία είτε αυτές των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον:

Νοείται ότι, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που δεν άπτονται της εξυπηρέτησης κοινού, με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

 • Επιτρέπεται η λειτουργία λαϊκών αγορών, η πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια, με την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ή/και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες που θα εκδοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία.
 • Επιτρέπεται η λειτουργία εργοταξίων και ευρύτερα του κατασκευαστικού τομέα, με την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδόθηκαν από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ταυτόχρονα επιτρέπεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν παρεμφερή οικονομική δραστηριότητα.
 • Τα φαρμακεία και υπεραγορές τροφίμων εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα: (α) Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας με κατάλογο που έχει δημοσιευθεί, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του, (β) εξήντα ετών και άνω, και (γ) με αναπηρίες. 2.18 Όσες επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, δύνανται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους, έτσι ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων βάσει των σχετικών νομοθεσιών, καθώς και συλλογικών συμβάσεων (όπου ισχύουν).
 • Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, καθώς και τα γραφεία του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία εξυπηρετούν κοινό, οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους , τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, πέραν του ενός ατόμου ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου. Επιπρόσθετα, οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους εργαζόμενους: (α) Σε εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν κοινό, (β) στα γραφεία του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούν κοινό, (γ) στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, (δ) στα μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των δημόσιων συγκοινωνιών, (ε) στα εργοτάξια: Νοείται ότι, οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενούς τους προστατευτικές μάσκες προσώπου: Νοείται περαιτέρω ότι, οι εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των υπεραγορών, αρτοποιείων, φρουταγορών, περιπτέρων, μίνι μάρκετς, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καβών και όλες οι άλλες υπηρεσίες παρασκευής τροφίμων και ποτών, οφείλουν να παρέχουν προστατευτικές μάσκες προσώπου και γάντια στους εργαζόμενούς τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους: Νοείται ότι, απαγορεύεται η διακίνηση των εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση προστατευτικών μασκών προσώπου και γαντιών: Νοείται περαιτέρω ότι, οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ή/και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες που θα εκδοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία.
 • Εάν σε οποιαδήποτε ιδιωτικό γραφείο και/ή επιχείρηση και/ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία στο δημόσιο, και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, οφείλουν να αναστείλουν αμέσως τη λειτουργία τους και να προχωρήσουν σε απολύμανση του χώρου τους, πριν την επαναλειτουργία τους: Νοείται ότι, πρέπει να απομακρυνθεί όλο το προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση της απολύμανσης και την επαναλειτουργία τους. Για την απολύμανση χρησιμοποιείται εγκεκριμένο απολυμαντικό από αδειούχους χρήστες βιοκτόνων, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/3042020_2.pdf. Μετά την απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως ανοίγουν οι πόρτες για περίπου 30 λεπτά για εξαερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού, με εξαίρεση τις στενές επαφές του κρούσματος, οι οποίες θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση και θα τεθούν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού: Νοείται περαιτέρω ότι, σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή σε υπηρεσία στο δημόσιο και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και/ή στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, τότε εντός 24 ωρών, για σκοπούς δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει τις σχετικές λεπτομέρειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης και/ή της υπηρεσίας του δημόσιου και/ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και/ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας και/ή της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλου οποιουδήποτε προσώπου, πλην της εισόδου των νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα εν λόγω κέντρα για τους εργαζόμενους και η κατ’ εξαίρεση είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς λόγους και/ή για άλλους σοβαρούς λόγους, όπως για σκοπούς πρόσβασης στο Δικαστήριο κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών: Nοείται περαιτέρω ότι, οποιοδήποτε πρόσωπο αφικνείται στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένει για 14 ημέρες από την άφιξη του σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία: Νοείται επίσης ότι, αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται, τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου τίθενται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) για 14 ημέρες, πριν την οποιαδήποτε επαφή τους με τους ήδη υφιστάμενους διαμένοντες και ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση, το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο.

 • Επαναρχίζει από την 11η Μαΐου 2020 η λειτουργία των σχολείων, σε ότι αφορά την Γ΄ Λυκείου και τους τελειόφοιτους μαθητές Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, με την τήρηση μέτρων προστασίας και υγιεινής, στη βάση Κατευθυντηρίων Οδηγιών που θα εκδοθούν από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας: Νοείται ότι, πέραν του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, πρέπει να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους και οι Διευθύνσεις των σχολείων καθώς και το απαραίτητο προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, όπως αυτό θα καθοριστεί από τις εκάστοτε Σχολικές Εφορείες: Νοείται περαιτέρω ότι, για τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να εκδώσει σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες.

Ολόκληρο το Διάταγμα ημερ.30.4.2020 είναι διαθέσιμο εδώ

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info