ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) εξέδωσε την Οδηγία περί του Έκτακτου Μέτρου της Αναστολής Υποχρεώσεων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Οργανισμών , η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει από 29 Απριλίου 2020. Σύμφωνα με την Οδηγία:

  1. Η υποχρέωση των εκδοτών προς ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως μέρος της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης, ως το άρθρο 9 του Ν.190(Ι)/2007, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
  2. Η υποχρέωση των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, ως το άρθρο 22 του Ν.196(Ι)/2012, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.
  3. Η υποχρέωση για ετοιμασία και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων που περιέχονται στην ετήσια έκθεση ΟΣΕΚΑ, ως τα άρθρα 55 και 58(1) του Ν.78(Ι)/2012, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
  4. Η υποχρέωση για ετοιμασία και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων που περιέχονται στην ετήσια έκθεση ΟΕΕ, ως τα άρθρα 76 και 78 του Ν.124(Ι)/2018 και το άρθρο 29(3) του Ν. 56(Ι)/2013, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.
  5. Η υποχρέωση των ΔΟΕΕ προς ετοιμασία και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων για κάθε ΟΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζονται ή/και για κάθε ΟΕΕ του οποίου διαθέτουν μερίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχονται στην ετήσια έκθεση τους, ως το άρθρο 29 του Ν.56(Ι)/2013, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.
  6. Η υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ προς υποβολή στην ΕΚΚ οικονομικών καταστάσεων, ως το άρθρο 114 του Ν.78(Ι)/2012, για το οικονομικός έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020.
  7. Εφόσον η υποχρέωση για ετοιμασία ή/και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων αναστέλλεται, αναστέλλεται μέχρι την ίδια ημερομηνία και η υποχρέωση υποβολής τους στην ΕΚΚ.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δικαίωμα του κατηγορούμενου πρόσβασης σε έγγραφα και μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε ιδιωτική ποινική διαδικασία

Mε την προσθήκη νέου άρθρου 7Α στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο προβλέπεται δικαίωμα του κατηγορουμένου σε πρόσβαση στα έγγραφα και/ή το μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε

Σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης και αγοραπωλησίας ακινήτων από δικηγόρους: Νέα ρύθμιση με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με απόφαση της Βουλής στις 2 Απριλίου 2021 , εγκρίθηκε η τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.