ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 – ΝΕΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.16) του 2020 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Απριλίου 2020 προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

-Σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή στο δημόσιο και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και/ή στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, τότε εντός 24 ωρών, για σκοπούς δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει τις σχετικές λεπτομέρειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης και/ή της υπηρεσίας του δημόσιου και/ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και/ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας και/ή της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-Απαγορεύονται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, όλες οι εκδηλώσεις και/ή συγκεντρώσεις και/ή συναθροίσεις, οι οποίες είθισται να διοργανώνονται λόγω των εθίμων του Πάσχα, καθώς και η οποιαδήποτε εκδήλωση ή/και συγκέντρωση ή/και συνάθροιση στους περιβάλλοντες χώρους των εκκλησιών, τεμενών και/ή σε άλλους χώρους θρησκευτικής λατρείας.

-Έως τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 το αργότερο, υποχρεούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των ακόλουθων επιχειρήσεων να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή των εργαζομένων τους σε μοριακή εξέταση για τον Κορωνοϊό COVID-19:

(i) Υπεραγορές και αρτοποιεία (φούρνοι), σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγή, παράδοση, εξυπηρέτηση του κοινού),

(ii) οίκοι ευγηρίας, και

(iii) φρουταγορές, περίπτερα, μίνι μάρκετς, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία

-Οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των υπεραγορών, αρτοποιείων, φρουταγορών, περιπτέρων, μίνι μάρκετς, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καβών και όλες οι άλλες υπηρεσίες παρασκευής τροφίμων και ποτών, οφείλουν να παρέχουν μάσκες προστασίας και γάντια στους εργαζόμενούς τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους: Νοείται ότι, απαγορεύεται η διακίνηση των εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση μασκών προστασίας και γαντιών.

– Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διαταγμάτων (Αρ. 1) έως (Αρ. 15) του 2020, δύνανται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους τη 17η Απριλίου 2020 και τη 18η Απριλίου 2020 μέχρι και τις 8.00 μ.μ.

-Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τη 19η Απριλίου 2020 (Κυριακή του Πάσχα) και την 20ή Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα) περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου. Νοείται ότι από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

(i) τα περίπτερα,

(ii) οι καφετέριες, καφενεία, μπαρ, εστιατόρια και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες δύνανται να παρέχουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο: Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρούνται της απαγόρευσης, μόνο για τη 19η Απριλίου 2020, τα αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.

Το Διάταγμα αρ.16 ημερ.15.4.2020 είναι διαθέσιμο εδώ

(photo:pixabay)

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info