ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 – ΝΕΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Διάταγμα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) αρ.14 του 2020, με το οποίο παρατείνεται η ισχύς των περιοριστικών μέτρων πού έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Κύπρο μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 και ώρα 12 τα μεσάνυχτα. Στο διάταγμα προνοούνται:

-Η απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων με συγκεκριμένες εξαιρέσεις

-Η απαγόρευση εισόδου και /η εξόδου από τα κέντρα υποδοχής φιλοξενίας και κράτησης

-Η απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένους χώρους και η αναστολή λειτουργίας αντίστοιχων επιχειρήσεων

-Η αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων επιχειρήσεων με συγκεκριμένες εξαιρέσεις

-Η μεταφορά/επαναφορά σε κατ εξαίρεση πτήσεις συγκεκριμένων προσώπων.

Σημειώνεται ότι στο διάταγμα παρατίθενται ως παραρτήματα τα Εντυπα Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζόμενου και Δήλωσης κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών.

Το Διάταγμα είναι διαθέσιμο εδώ

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.