ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοίνωσε στις 23 Μαρτίου 2020 μια σειρά μέτρων που συνίστανται στην αναστολή εταιρικών υποχρεώσεων μέσω παράτασης των σχετικών προθεσμιών, στο πλαίσιο των γενικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για στήριξη των εταιρειών/επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει τα εξής:

4η εκστρατεία συμμόρφωσης των εταιρειών για καταχώριση οφειλόμενων ετήσιων εκθέσεων:

Αναστέλλεται η διαδικασία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τρίμηνη ειδοποίηση πριν τη διαγραφή των μη συμμορφούμενων εταιρειών, μέχρι τον Ιανουάριο 2021.

Καταβολή του ετήσιου τέλους €350:

Η δυνατότητα καταβολής του ετήσιου τέλους για το 2020 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020 χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης του 10% και 30%. 

Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων στο ΤΕΕΕΠ:

Σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η εφαρμογή της χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο ΤΕΕΕΠ, θα μετατεθεί για το 2021.

 Υποβολή στο Τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης του 2020:

-Η Ετήσια Έκθεση με ημερομηνία σύνταξης από 01/01/2020 μέχρι και 31/12/2020 δύναται να υποβληθεί στο Τμήμα μέχρι και τις 28/01/2021, χωρίς να επιβληθεί το τέλος των €20 για εκπρόθεσμη καταχώριση.

-Λόγω της σχετικής ρύθμισης που πρέπει να γίνει στο σύστημα του Εφόρου Εταιρειών, συστήνεται όπως εταιρείες που προτίθενται να υποβάλουν τώρα εκπρόθεσμα στο Τμήμα την Ετήσια Έκθεση του 2020, αναμένουν σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών».

 

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Ο νέος Νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία

Ο νέος Νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας το

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.