ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε στις 19.3.2020 την Οδηγία περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων που τροποποιεί τις περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίες του 2016 έως 2019.

Σύμφωνα με την οδηγία, «η Κεντρική Τράπεζα δύναται, με σκοπό την αποφυγή πιθανής χρηματοοικονομικής κρίσης ή και τη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στην οικονομία για την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να επιτρέπει με την έκδοση εγκυκλίων στα ΠΙ (Πιστωτικά Ιδρύματα) για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα να μην εφαρμόζουν συγκεκριμένες ή όλες τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας ή και να καθορίζει συγκεκριμένες εναλλακτικές ελάχιστες προϋποθέσεις για χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων».

Η εν λόγω οδηγία εκδίδεται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης δέσμης μέτρων της Κεντρικής Τράπεζας. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής:

1.Επιπρόσθετη απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου για να παραχωρήσουν οι τράπεζες ελαφρύνσεις στα υφιστάμενα δάνεια των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

  1. Ευκολότερη και άμεση παροχή βραχυπρόθεσμων δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες
  2. Ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις προς τους επηρεαζόμενους πελάτες
  3. Ευνοϊκότερα επιτόκια και χρεώσεις
  4. Παροχή βραχυπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων από τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων με σύντομες διαδικασίες

Δείτε πιο αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωση η ΚΤΚ εδώ

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δικαίωμα του κατηγορούμενου πρόσβασης σε έγγραφα και μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε ιδιωτική ποινική διαδικασία

Mε την προσθήκη νέου άρθρου 7Α στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο προβλέπεται δικαίωμα του κατηγορουμένου σε πρόσβαση στα έγγραφα και/ή το μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε

Σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης και αγοραπωλησίας ακινήτων από δικηγόρους: Νέα ρύθμιση με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με απόφαση της Βουλής στις 2 Απριλίου 2021 , εγκρίθηκε η τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.