Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Internet: Αθέμιτες πρακτικές και καταχρηστικές ρήτρες συμβολαίων

της Σταύρης Κοσιάρη, ασκ.δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου και Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Στην αγορά υπηρεσιών τηλεφωνίας ο καταναλωτής ως το αδύναμο μέρος συχνά πέφτει θύμα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και παγιδεύεται σε συμβόλαια με καταχρηστικές ρήτρες.

Οι εν λόγω εταιρίες, συχνά μέσω παραπλανητικών πρακτικών οδηγούν τους καταναλωτές να πάρουν απόφαση συναλλαγής. Η υπηρεσία προστασίας καταναλωτή ως εντεταλμένη υπηρεσία κατά καιρούς, κλήθηκε να διεξάγει έρευνα για διάφορες περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, από εταιρίες τηλεπικοινωνιών.

Στην απόφαση 05/2015 της Υπηρεσίας, εμπορική πρακτική , θεωρήθηκε ως παραπλανητική και επομένως αθέμιτη, γιατί αυτή περιλάμβανε εσφαλμένες πληροφορίες και ήταν επομένως αναληθής.

Πιο συγκεκριμένα εταιρεία τηλεφωνίας, διαφήμιζε την εξής προσφορά: «SMARTPHONE χωρίς σεντ αρχικά ΚΑΙ 6 μηνιαία πάγια ΔΩΡΕΑΝ!». Καταναλωτής ανέφερε ότι προχώρησε στην αγορά υπηρεσιών από την εταιρία αυτή, προκειμένου να επωφεληθεί της προσφοράς. Ο υπάλληλος εξήγησε, στον καταναλωτή ότι δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι συσκευές στην προσφορά και ότι σε κάθε περίπτωση, πρέπει είτε να επιλέξει κάποιο smartphone το οποίο εμπίπτει στην προσφορά ή 6 μήνες δωρεάν πάγιο και δεν έχει δυνατότητα χρήσης και των δύο προφορών ταυτόχρονα. Στην εταιρία επιβλήθηκε πρόστιμο ωστόσο μετά από Ιεραρχική προσφυγή που υποβλήθηκε από την ίδια το πρόστιμο ακυρώθηκε και η εταιρία αθωώθηκε.

Περαιτέρω, ως αθέμιτη εμπορική πρακτική θεωρήθηκε και η ενεργοποίηση υπηρεσιών αυθαίρετα από τον πάροχο χωρίς ο ίδιος ο συνδρομητής να το ζητήσει, όπως η υπηρεσία μηνύματος φωνοκιβωτίου, για τις οποίες ο τελευταίος επωμιζόταν επιπλέον χρεώσεις στο μηνιαίο του πάγιο.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι  ο καταναλωτής συχνά υπογράφει συμβόλαια με καταχρηστικούς όρους. Ως καταχρηστικός θεωρείται κάθε όρος που δεσμεύει υπέρμετρα τον καταναλωτή, όπως για παράδειγμα υποχρέωση του να καταβάλει τα πάγια τέλη που προβλέπει το συμβόλαιό του μέχρι τη λήξη της σύμβασης σε περίπτωση αποχώρησης του από αυτή.

Καταχρηστικός είναι δυνατό να θεωρηθεί και όρος που δίνει αόριστα το δικαίωμα για αυθαίρετη αύξηση του μηνιαίου πάγιου. Γενικότερα, το συμβόλαιο που υπογράφεται δεν πρέπει να διαφυλάσσει μονόπλευρα τα συμφέροντα μόνο του παρόχου ή/και να διαταράσσει τα δικαιώματα του καταναλωτή. Συμβόλαιο που περιέχει καταχρηστικούς όρους, κρυφούς ή ακατανόητους, δεν δεσμεύει νομικά τους καταναλωτές  ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε χωρίς νόμιμη αιτία.  

Το παρόν άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα – Για οποιοδήποτε θέμα αθέμιτων πρακτικών από εταιρείες τηλεπικοινωνιών και καταχρηστικών όρων των σχετικών συμβολαίων επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22 272 360 και στο email : info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info