Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα: Τί να προσέξετε για να πετύχετε μια αποδοτική επένδυση

Η επιλογή για αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελεί μία πολύ έξυπνη και αποδοτική επένδυση, ιδίως στην παρούσα χρονική περίοδο που ακόμη οι τιμές παραμένουν σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση με την περίοδο προ οικονομικής κρίσης.

Το αγοραστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως  στην Αθήνα και αφορά σε διαμερίσματα που βρίσκονται σε κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας, όπου η γη έχει διαχρονικά σταθερά υψηλή αξία. Το Παγκράτι, ο Βύρωνας, η Καισαριανή, το Ζωγράφου, ο Νέος Κόσμος, η Καλλιθέα και οι Αμπελόκηποι αποτελούν πολύ καλές προτάσεις για επένδυση σε ακίνητα με προοπτικές πολύ γρήγορης απόσβεσης το ποσού της αγοραπωλησίας. Σημαντικές ευκαιρίες με συμφέρουσες τιμές υπάρχουν και στα ελληνικά νησιά αλλά και σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα αποτελεί κίνηση που απαιτεί υπομονή αλλά και ιδιαίτερη προσοχή. Ο σωστός νομικός έλεγχος του προς πώληση ακινήτου κρίνεται απαραίτητος προκειμένου ο αγοραστής να μη βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων που θα του κοστίσουν χρήμα και χρόνο. Τα περισσότερα από τα διαμερίσματα που εδράζονται στις παραπάνω αναφερθείσες περιοχές δεν είναι νεόδμητα, γεγονός που συνεπάγεται πλούσιο ιστορικό ως προς τυχόν νομικές υποχρεώσεις του πωλητή, τυχόν εμπράγματα βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, εκκρεμείς αγωγές) και κάθε είδους οφειλές (φορολογικές, πολεοδομικά πρόστιμα, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας).

Το προς πώληση ακίνητο χρήζει περαιτέρω επισταμένης κτηματολογικής και πολεοδομικής έρευνας, ώστε να είναι σαφώς οριοθετημένο και να περιγραφεί με ακρίβεια κατά τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας.

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Κύπρο, η πράξη μεταβίβασης πρέπει υποχρεωτικά να γίνει ενώπιον Συμβολαιογράφου, ο οποίος ναι μεν αποτελεί ανεξάρτητο μέρος, κρίνεται ωστόσο αναγκαία η παρουσία δικηγόρου του αγοραστή κατά τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης. Επίσης σε αντίθεση με την Κύπρο, καμία συμβολαιογραφική πράξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ακίνητο να έχει προηγούμενο τίτλο ιδιοκτησίας. Πολύ σημαντική είναι εν προκειμένω η νομική έρευνα από δικηγόρο όλων των προηγούμενων τίτλων ιδιοκτησίας, καθώς έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά μια παρατυπία, απροσεξία ή και παρανομία να μεταφέρεται από τίτλο σε τίτλο και στο τέλος να βρίσκεται εκτεθειμένος ο τελευταίος αγοραστής.

Σημαντικό θέμα της αγοράς ακινήτου αποτελεί τέλος η φορολογική αντιμετώπιση του αγοραστή περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου οι φορολογικές διατάξεις εκτός από πάρα πολλές, μεταβάλλονται πολύ συχνά με αποτέλεσμα να υπάρχει φορολογική αβεβαιότητα.

Η δικηγορική μας εταιρία με Ελλαδίτες δικηγόρους που γνωρίζουν άριστα την ελληνική πραγματικότητα και με εξειδίκευση στο δίκαιο των ακινήτων, συνεργαζόμενη με ένα ευρύ δίκτυο λογιστών, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, είναι σε θέση να σας παράσχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών τόσο κατά την εύρεση ακινήτου όσο και για τον έλεγχο του, για αποδοτική επένδυση σε ακίνητα στον ελλαδικό χώρο προκειμένου να αποφύγετε τις γραφειοκρατικές, φορολογικές και νομικές παγίδες και να αποκομίσετε με ασφάλεια και αξιοπιστία τα οφέλη της επένδυσής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην DP Law, στο τηλ. 22 272 360 και στο email : info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.