Τhe obligation to enter the full divorce settlement in the land registry as a requirement for the transfer of property violates personal data

The European Court of Human Rights has ruled that there is a breach of the ECHR, in the event that a state makes the filing of a consensual divorce agreement with the Land Registry a precondition for the completion of a transfer of property.

The case concerned a transfer of property after an amicable divorce and the requirement to enter the full divorce settlement containing personal data into the public land register for the transfer to be possible.

Relying in particular on Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights, the applicant , who is an Austrian national living in Vienna, complained that the obligation to submit the divorce settlement in its entirety to the land register, where it would be publicly accessible, in order to have the request for the transfer of his ownership share granted, had amounted to a violation of his right to respect for his private life, in particular the protection of his personal data.

The Court decided that there is a violation of Article 8 and ordered Austria to pay in addition costs and expenses 1,874 euros.

For any issue of personal data protection contact us at +357 22272360 and info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δικαίωμα του κατηγορούμενου πρόσβασης σε έγγραφα και μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε ιδιωτική ποινική διαδικασία

Mε την προσθήκη νέου άρθρου 7Α στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο προβλέπεται δικαίωμα του κατηγορουμένου σε πρόσβαση στα έγγραφα και/ή το μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε

Σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης και αγοραπωλησίας ακινήτων από δικηγόρους: Νέα ρύθμιση με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με απόφαση της Βουλής στις 2 Απριλίου 2021 , εγκρίθηκε η τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.