Τhe obligation to enter the full divorce settlement in the land registry as a requirement for the transfer of property violates personal data

The European Court of Human Rights has ruled that there is a breach of the ECHR, in the event that a state makes the filing of a consensual divorce agreement with the Land Registry a precondition for the completion of a transfer of property.

The case concerned a transfer of property after an amicable divorce and the requirement to enter the full divorce settlement containing personal data into the public land register for the transfer to be possible.

Relying in particular on Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights, the applicant , who is an Austrian national living in Vienna, complained that the obligation to submit the divorce settlement in its entirety to the land register, where it would be publicly accessible, in order to have the request for the transfer of his ownership share granted, had amounted to a violation of his right to respect for his private life, in particular the protection of his personal data.

The Court decided that there is a violation of Article 8 and ordered Austria to pay in addition costs and expenses 1,874 euros.

For any issue of personal data protection contact us at +357 22272360 and info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info