Ακυρωσεις πτησεων στην περιοδο του covid-19: Τα δικαιωματα των επιβατων

Οι πρωτόγνωροι περιορισμοί που τέθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα στην προσπάθεια των κρατών να περιορίσουν όσο το δυνατόν την εξάπλωση του covid-19 επηρέασαν καταλυτικά τις διεθνείς και εγχώριες αεροπορικές μεταφορές. Η απαγόρευση των πτήσεων παγκοσμίως είχε μια σειρά από επιπτώσεις στους καταναλωτές επιβάτες και η πληροφόρηση για τα σχετικά δικαιώματα που απορρέουν πρωτίστως από το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως αυτήν την περίοδο.

Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει περιοριστικά μέτρα, όπως ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ζώνες καραντίνας και απαγόρευση κυκλοφορίας- για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις 18 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο και ότι οι επιβάτες προστατεύονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ακύρωση Πτήσης

Οι αεροπορικές εταιρείες που ακυρώνουν πτήσεις έχουν την υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση, να παρέχουν στους επιβάτες το δικαίωμα να επιλέξουν μια από τις ακόλουθες επιλογές:

α) Επιστροφή χρημάτων

β) Αναδρομολόγηση με την πρώτη ευκολία

γ) Αναδρομολόγηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, επιλεγμένη από τον επιβάτη

Σε περίπτωση αλλαγής δρομολογίου το συντομότερο δυνατό, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των πτήσεων που λειτουργούν αυτή την περίοδο λόγω των εθνικών μέτρων για τον περιορισμό του ιού.

Σε περίπτωση ακύρωσης, οι αερομεταφορείς έχουν την υποχρέωση, χωρίς εξαίρεση, να παρέχουν δωρεάν γεύματα, αναψυκτικά και διαμονή σε ξενοδοχείο για τους επιβάτες των οποίων η πτήση ακυρώνεται και έχουν επιλέξει εκ νέου δρομολόγηση όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Περαιτέρω, οι επιβάτες των αερομεταφορών έχουν δικαίωμα αποζημίωσης εάν η πτήση τους ακυρωθεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, εκτός εάν υπάρχουν “έκτακτες περιστάσεις”. Αυτή η εξαίρεση μπορεί να ισχύει στην περίπτωση της επιδημίας του κορονοϊού, όπου τα μέτρα που λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές παρεμποδίζουν τη συνήθη δραστηριότητα των αεροπορικών εταιρειών. Αποτελεί ωστόσο ζήτημα κατά πόσο μετά από πλέον 2 μήνες όπου εφαρμόστηκαν οι περιορισμοί, η πανδημία μπορεί να θεωρηθεί ως έκτακτη περίσταση, καθώς είναι πλέον γνωστά στο κοινό αλλά και στις αεροπορικές εταιρείες τα περιοριστικά μέτρα.

Εάν κάποιος καταναλωτής ακυρώσει το ταξίδι με δική του πρωτοβουλία, η επιστροφή εξαρτάται από τον τύπο του εισιτηρίου που έχει αγοράσει, όπως ορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις του ναύλου.

Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ανάμεσα σε κουπόνια ή επιστροφή χρημάτων για όλα τα ακυρωμένα εισιτήρια – συμπεριλαμβανομένων πτήσεων, τρένων, λεωφορείων και πλοίων – και για ταξιδιωτικά πακέτα. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ που δημοσιεύθηκαν στις 13 Μαΐου 2020, τα κουπόνια θα πρέπει να έχουν ελάχιστη περίοδο ισχύος ενός έτους και θα πρέπει να επιστρέφονται μετά από ένα έτος το πολύ, εάν δεν χρησιμοποιούνται. Οι εταιρείες μεταφορών πρέπει να είναι ευέλικτες, για παράδειγμα να επιτρέπουν στους επιβάτες να ταξιδεύουν την ίδια διαδρομή υπό τις ίδιες συνθήκες υπηρεσίας. Τα κουπόνια πρέπει επίσης να μεταφέρονται σε άλλον ταξιδιώτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 ή/και στο email: info@dplawcyprus.com

(πληροφορίες από Ευρ.Κοινοβούλιο, φωτογραφία από pixabay.com)

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δικαίωμα του κατηγορούμενου πρόσβασης σε έγγραφα και μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε ιδιωτική ποινική διαδικασία

Mε την προσθήκη νέου άρθρου 7Α στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο προβλέπεται δικαίωμα του κατηγορουμένου σε πρόσβαση στα έγγραφα και/ή το μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε

Σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης και αγοραπωλησίας ακινήτων από δικηγόρους: Νέα ρύθμιση με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με απόφαση της Βουλής στις 2 Απριλίου 2021 , εγκρίθηκε η τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.