ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

H οικονομική κρίση που έχουν επιφέρει οι συνέπειες των μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού έχει επηρεάσει το σύνολο των δανειοληπτών και όχι μόνο τους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι έτυχαν προστασίας από το κυβερνητικό μέτρο αναστολής των δόσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αυτό αναγνωρίζει σε επιστολή της στις 6 Απριλίου 2020 προς τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, όπου καλεί τις εταιρείες να προβούν «σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάσιμους δανειολήπτες να ανταπεξέλθουν της πρωτόγνωρης και δύσκολης αυτής περιόδου». Στην επιστολή σημειώνεται ακόμα ότι «συστήνεται η αποφυγή της επιβολής χρεώσεων κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης οι οποίες να μην είναι πλήρως επεξηγημένες και συγχρόνως κατανοητές από το δανειολήπτη».

Επίσης η ΚΤΚ συστήνει στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στη στρατηγική που εφαρμόζουν για τη διαχείριση καθυστερήσεων να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πλείστοι των δανειοληπτών που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις συνέπειες του COVID-19 και οι πολιτικές και διαδικασίες τους να αναθεωρηθούν προς το σκοπό αυτό.

Οι συστάσεις της ΚΤΚ προς τις εταιρείες διαχείρισης των λεγόμενων κόκκινων δανείων, κινούνται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν είναι δεσμευτικές για αυτές και ούτε υποχρεούνται να τις λάβουν υπόψη και να τις εφαρμόσουν. Η κυβέρνηση έπρεπε να είχε λάβει νομοθετικά μέτρα προστασίας μεγαλύτερου αριθμού δανειοληπτών. Άλλωστε οι τράπεζες δεν θα χαρίσουν ούτε σεντ, απλά θα ανασταλεί η πληρωμή των δανείων. Και όπως είναι γνωστό δεν θα χάσουν και κανένα τόκο.

Η εξαίρεση από το μέτρο της αναστολής δανείων , των δανειοληπτών, τα δάνεια των οποίων δεν εξυπηρετήθηκαν έστω και για δύο μήνες πριν την έναρξη των μέτρων για τον κορωνοϊό, καθώς και εκείνων που έχουν λόγω οικονομικής δυσχέρειας μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δημιουργεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και έντονη κοινωνική αδικία καθώς για άλλη μια φορά οι πιο αδύναμοι αφέθηκαν αβοήθητοι και έκθετοι στις επιθετικές πολιτικές των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων και των τραπεζών.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.