ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) εξέδωσε την Οδηγία περί του Έκτακτου Μέτρου της Αναστολής Υποχρεώσεων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Οργανισμών , η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει από 29 Απριλίου 2020. Σύμφωνα με την Οδηγία: Η υποχρέωση των εκδοτών προς ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως μέρος της ετήσιας οικονομικής τους […]

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 4 ΜΑΪΟΥ 2020: ΤΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε νέο Διάταγμα στις 30.4.2020 με τους ακόλουθους Κανονισμούς με ισχύ από 4η Μαΐου 2020 και ώρα 06.00 π.μ., εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους Κανονισμούς: Απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους που ακολουθούν και αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτούς: (α) Πάρκα, (β) παιδότοπους, (γ) κλειστούς και ανοιχτούς[…..]

COVID-19: Women and girls at the centre of response efforts

On 20 April 2020, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women, and Gabriela Ramos, OECD Chief of Staff and Sherpa to the G20, convened and chaired the Women Leaders Virtual Roundtable on COVID-19 and the Future to address the disproportionately negative impact the COVID-19 pandemic has on women and girls and to identify and prioritize policy measures[…..]

Read Our Monthly Newsletters!

Οur Law Firm is pleased to announce the publication of monthly E-NEWSLETTERS! Our newsletters will include up-to-date articles by our Associates across all fields of law. Our articles are formulated in a simple and understandable way so that they are accessible to everyone. Our Legal Team is always at your disposal for more specialized information[…..]