Κυπριακή Εταιρεία

Η ίδρυση μιας κυπριακής εταιρείας, αν είναι σωστά δομημένη, μπορεί να προσφέρει έναν φορολογικά αποδοτικό τρόπο άσκησης διεθνών δραστηριοτήτων. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν η δημιουργία μιας εταιρείας στην Κύπρο είναι η ιδανική για εσάς επιλογή άσκησης εταιρικής δραστηριότητας για να εκπληρώσετε τους διεθνείς επιχειρηματικούς στόχους σας:

Πλεονεκτήματα

  1. Η ίδρυση της κυπριακής εταιρείας επιτρέπει στους επιχειρηματίες να ασκούν νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο, με συντελεστή φορολογίας 12,5% (μεταξύ των χαμηλότερων ποσοστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
  2. Η εγγραφή μιας εταιρείας στην Κύπρο μπορεί να γίνει με 100% ξένους μετόχους. Ο περί Εταιρειών Νόμος της Κύπρου απαιτεί, για μια ιδιωτική Κυπριακή εταιρεία, το διορισμό τουλάχιστον ενός διευθυντή και την ύπαρξη ενός μετόχου. Οι εταιρικοί μέτοχοι και διευθυντές επιτρέπεται να έχουν οποιαδήποτε εθνικότητα, ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό η διοίκηση και ο έλεγχος της εταιρείας να ασκούνται στην Κύπρο.
  3. Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο απαλλάσσονται από τον φόρο εταιρειών, είτε προέρχονται από ξένη εταιρεία (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) είτε από άλλη εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο. Επίσης, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που επαναπατρίζονται σε ιδιώτη ή εταιρεία μετόχου μη κατοίκου.
  4. Μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, Ρωσίας, Πολωνίας, Κίνας, Γαλλίας, Ινδίας, Ιρλανδίας, Σιγκαπούρης, Νότιας Αφρικής, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, οφέλη, τα οποία προστίθενται στη λίστα των πλεονεκτήματα δημιουργίας μιας κυπριακής εταιρείας.

Η Σ. Διονυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. μπορεί να σας βοηθήσει στη ίδρυση φορολογικά αποδοτικών εταιρικών τύπων και να σας προσφέρουν τις αναγκαίες μετέπειτα υποστηρικτικές υπηρεσίες διαχείρισης και νομικών και γραμματειακών υπηρεσιών για τις ιδρυθείσες κυπριακές εταιρείες. Παρέχουμε μετόχους, διευθυντές, γραμματέα και εγγεγραμμένο γραφείο, καθώς και εγκαταστάσεις για πραγματική έδρα στη Κύπρο καθώς και λογιστικές υπηρεσίες μέσω του μεγάλου δικτύου συνεργατών μας, διασφαλίζοντας έτσι ότι η εταιρική δραστηριότητα των πελατών μας που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας είναι πλήρως σύμφωνη με το σύνολο των εγχώριων και διεθνών νόμων και κανονισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Σούλλα Διονυσίου, Έταιρο-Δικηγόρο στην Σ. Διονυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. στο sdionysiou@dplawcyprus.com / info@dplawcyprus.com / +357 22 272360 / +357 99 495001.

 

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info